Lékařská konzultace

Co se dá řešit?

Konzultace aktuálního zdravotního stavu s ohledem na rodinnou anamnézu, styl života a návyky. V duchu komplexní péče a psychosomatiky v kombinaci s klasickou i přírodní medicínou. Navržení dalšího postupu v případě stávajících potíží či preventivních kroků s dlouhodobým účinkem. Primární i sekundární prevence.

Dle výsledků krevních testů doporučení vedoucí ke stabilizaci či zlepšení stavu organismu.

MUDr. Milena Dolejšová, Ph.D.

Velmi příjemná paní doktorka s velikým darem naslouchat. Dokáže tak báječně propojit znalosti tradiční medicíny s psychickými aspekty a najít tak nejvhodnější řešení pro Vás. Její pečlivost a důslednost však zajistí i promyšlení mnoha kroků dopředu, takže se jedná o řešení nejvhodnější v danou chvíli stejně jako v blízké budoucnosti a nastínění možností do vzdálenější budoucnosti. Samozřejmá orientace v lékařských zprávách a výsledcích v kombinaci se znalostí přírodních cest je tou nejlepší kombinací pro dnešní dobu. Velký důraz klade na prevenci, zejména primární prevenci civilizačních chorob. 

Mám zájem o konzultaci